Velikonoční symboly

Milí čtenáři,

již brzy oslavíme Velikonoční svátky – svátky utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Také i svátky příchodu jara a znovuobnovení se přírody po zimním spánku.

Letošní Velikonoce nebudeme slavit tak jak jsme zvyklí. V důsledku karanténních opatření tak místo návštěv kostelů a přátel, budeme hlavně doma se svými nejbližšími v kruhu rodiny. Možná milovníci přírody je budou slavit zdravotními procházkami a pozorovat tak krásy probouzející se jarní přírody.

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů. Ježíš Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento symbol je však mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.

Beránek je v křesťanství jedním ze symbolů Ježíše Krista, jako Beránek Boží, obětovaný za záchranu světa.

Vajíčko symbolizuje nový život, neboť sám zárodek obsahuje život. V některých kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě nebo Persii se na svátky jara barvila vajíčka červeně. Červená barva znamenala symbol života – dělohy. Také zdobení skořápek vajec však může sahat až do pravěku. V souvislosti s lidovou tradicí se zvyk malovat vejce udržuje až do dnešní doby. Označení “kraslice” je pak odvozeno od červené barvy. V západním křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z kterého vstal Ježíš Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. Ve východním křesťanství se červené vejce vykládá jako krev Ježíše Krista.

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční středě.

Zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech, které oslavovaly příchod jara. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, což je anglický název kresťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. V byzantské ikonografii představoval zajíc Ježíše Krista.

Křen symbolizuje hřebíky, neboli hořkost utrpení Ježíše Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se udržuje především v Polsku, Rakousku a Slovinsku.

Závěrem Vám všem milí čtenáři přeji letošní pokojné Velikonoce v našem krásném jarním čase, hodně zdraví, méně strachu a co nejvíce naděje v budoucích časech.

Naďa Kaňáková