O nás

Personální obsazení

Vítejte na stránkách obce Církve československé husitské v Troubelicích.  Církev československá husitská je jednou z velké rodiny křesťanských církví. Hlásíme se k reformačnímu křesťanskému směru. 

farářka: Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková
předseda rady starších: Mgr. Ludmila Vavrdová
finanční zpravodaj: František Sova

Termíny Bohoslužeb

Troubelice
Kdy: 4 neděle v měsíci v 9:30 hodin
Kde: Sbor dr. Karla Farského v Troubelicích, č.165
 
Újezd u Uničova
Kdy: 1 neděle v měsíci v 7:30 hodin
Kde: Husův dům v Újezdě, č.53
 
Uničov
Kdy: 1 a 3 neděle v měsíci v 9:15 hodin
Kde: dům pečovatelské služby, Gymnazijní č. 237
 
Úřední hodiny na faře v Troubelicích jsou každou středu od 16:00 – 18:30 hodin. Jinak kdykoliv po bohoslužbách nebo po domluvě s farářem.

Vedoucí církve

Náš tým vedoucích

Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková

Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková

farářka

Blog - nejnovější články

Úvaha nad biblickým textem k Velikonočnímu pondělí

Vstupní čtení: Ex 13, 3–9 Epištola: Sk 10, 34a. 37–43 Evangelium: Mt 28, 8–15 „Ženy rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: „Buďte pozdraveny.“ Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se. Jděte a […]

Velikonoční symboly

Milí čtenáři, již brzy oslavíme Velikonoční svátky – svátky utrpení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Také i svátky příchodu jara a znovuobnovení se přírody po zimním spánku. Letošní Velikonoce nebudeme slavit tak jak jsme zvyklí. V důsledku karanténních opatření tak místo návštěv kostelů a přátel, budeme hlavně doma se svými nejbližšími v kruhu rodiny. Možná […]

Dopis věřícím CČSH v olomoucké diecézi

Sestry a bratři!       S apoštolem Pavlem: přeji nám všem milost a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Přátelé v Kristu, je tu nejtěžší zkouška našich časů. A většina našich věřících patří k lidem, kteří jsou  epidemií koronaviru nejvíc ohroženi. Jsme ale ohrožení všichni. Přitom věříme, že to s námi nebude tak zlé jako při poslední […]

Pastýřský list patriarchy Církve československé husitské v čase nouze

Milé sestry a milí bratři, vážení spoluobčané, prožíváme jako jednotlivci i celá společnost velmi těžké období. V tomto čase se zvyšuje počet nakažených nebezpečným virem a dovídáme se zprávy o jeho dalším šíření u nás i v dalších zemích Evropy a světa. Prožíváme tuto situaci s velkými obavami a v našem srdci narůstá neklid. V […]

O Církvi československé husitské

Mezi Církví československou husitskou a historickým husitstvím není přímá institucionální návaznost. Přívlastek – husitská – je pojmem, charakterizujícím kořeny její teologie. Počátky Církve československé husitské je třeba vidět též v kontextu širšího úsilí křesťanů o dosažení reforem života církevního společenství v proměnlivých podmínkách moderní doby. Vzniku Církve československé husitské připravoval cestu český reformní katolicismus. Počátky […]

Jak slavili naši předkové Velikonoce na Hané

Milí čtenáři, Velikonoce patří k nejdůležitějším křesťanským svátkům. Jejich obdoba existovala již v předkřesťanských časech, kdy je lidé vnímali jako oslavu jara a magicky se probouzející přírody ze zimního spánku. Předkřesťanské svátky byly úzce spojeny se zemědělským kalendářem a řídily se pravidelně se opakujícím přírodním cyklem – střídáním ročních období. Velikonoční tajemství Kristovy oběti, smrti a vzkříšení […]

Kontakt na nás

farářka
Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková
Štarnov
Česká Republika
 
Tel.: +420 585 389 628
E-mail: cirkev@ccshtroubelice.cz
Skype: ccshtroubelice

Náboženská obec Církve československé husitské v Troubelicích
se sídlem v Troubelicích 165, PSČ: 783 83, IČ: 381-64 62 72 25, Bank. účet: 1800824379/0800