O nás

Personální obsazení

Vítejte na stránkách obce Církve československé husitské v Troubelicích.  Církev československá husitská je jednou z velké rodiny křesťanských církví. Hlásíme se k reformačnímu křesťanskému směru. 

farářka: Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková
předseda rady starších: Mgr. Ludmila Vavrdová
finanční zpravodaj: František Sova

Termíny Bohoslužeb

Troubelice
Kdy: 4 neděle v měsíci v 9:30 hodin
Kde: Sbor dr. Karla Farského v Troubelicích, č.165
 
Újezd u Uničova
Kdy: 1 neděle v měsíci v 7:30 hodin
Kde: Husův dům v Újezdě, č.53
 
Uničov
Kdy: 1 a 3 neděle v měsíci v 9:15 hodin
Kde: dům pečovatelské služby, Gymnazijní č. 237
 
Úřední hodiny na faře v Troubelicích jsou každou středu od 16:00 – 18:30 hodin. Jinak kdykoliv po bohoslužbách nebo po domluvě s farářem.

Vedoucí církve

Náš tým vedoucích

Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková

Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková

farářka

Blog - nejnovější články

O Církvi československé husitské

Mezi Církví československou husitskou a historickým husitstvím není přímá institucionální návaznost. Přívlastek – husitská – je pojmem, charakterizujícím kořeny její teologie. Počátky Církve československé husitské je třeba vidět též v kontextu širšího úsilí křesťanů o dosažení reforem života církevního společenství v proměnlivých podmínkách moderní doby. Vzniku Církve československé husitské připravoval cestu český reformní katolicismus. Počátky […]

Jak slavili naši předkové Velikonoce na Hané

Milí čtenáři, Velikonoce patří k nejdůležitějším křesťanským svátkům. Jejich obdoba existovala již v předkřesťanských časech, kdy je lidé vnímali jako oslavu jara a magicky se probouzející přírody ze zimního spánku. Předkřesťanské svátky byly úzce spojeny se zemědělským kalendářem a řídily se pravidelně se opakujícím přírodním cyklem – střídáním ročních období. Velikonoční tajemství Kristovy oběti, smrti a vzkříšení […]

Dne 22.10. 2017 se konal v Troubelicích křest Pavlíčka.

Svatba v Lazcích u Troubelic

Ekumenická Bohoslužba

Slavnostní Bohoslužba

Kontakt na nás

farářka
Mgr. Ing. Naděžda Kaňáková
Štarnov
Česká Republika
 
Tel.: +420 585 389 628
E-mail: cirkev@ccshtroubelice.cz
Skype: ccshtroubelice

Náboženská obec Církve československé husitské v Troubelicích
se sídlem v Troubelicích 165, PSČ: 783 83, IČ: 381-64 62 72 25, Bank. účet: 1800824379/0800